Diabetische voeten

De aandacht voor uw voeten is belangrijk, zeker als u diabetes heeft. Ruim 10% van alle patiënten heeft complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte.
De voetafwijkingen worden veroorzaakt door problemen met de zenuwen en bloedvaten. Door de hoge bloedglucose kunnen de zenuwen beschadigd raken, waardoor u minder gevoel in uw voeten heeft. Warmte en pijn worden niet gevoeld, waardoor wondjes, zweren en infecties niet of te laat ontdekt worden. Wanneer de bloeddoorstroming niet in orde is zijn voeten vaak koud, rood en extra gevoelig voor kou en warmte. 
Het is belangrijk om regelmatig voor (controle)behandelingen naar een medisch pedicure te gaan. Door mijn specialisatie diabetische voet ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.

Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering:

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg vanuit de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft.

Belangrijk in deze is dat de basisverzekerde voetzorg alleen de medische voetbehandeling vergoedt. Cosmetische verrichtingen zitten niet in de vergoeding.

Aanvullende verzekering:

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.